henriautero

Puvun voi viedä pesulaan

Ilta-Sanomat uutisoi 30.11.2015 kuinka valtiovarainministeri Alexander Stubb sai välikohtauksessa mukillisen limsaa päällensä. Lue uutinen tästä.

Tekoa on kauhisteltu jo demokratian loukkaamiseksi. Minäpä kerron tässä kirjoituksessani hieman vakavammista demokratian loukkauksista.

Tässä niistä esimerkkejä:

- Peruspalveluista on leikattu jo niin paljon, että se loukkaa demokratiaa. Viranomaiset rikkovat lakia resurssipulassaan. Porvarillinen demokratia on vain muodollista. Siinä valitsemme edustajia säätämään lakeja, joita viranomaiset eivät noudata. Sitten saamme tehdä heistä kanteluita ja valituksia kun vallan kolmijako ei toteudu. Suomi ei ole demokratia eikä oikeusvaltio.

- Porvarillisesta demokratiasta kertoo myös esim. lasten huostaanotot. Ne ovat julma ja fasistinen sekä luokkaerojen täyttämä bisnes. Yhteiskunnan palveluista (esim. mielenterveys – ja kuntoutuspalvelut mm. lapsille) on leikattu. Valviran mukaan meillä on lapsia, joita sijoitetaan kodin ulkopuolelle, koska palvelut eivät toimi. Heillä ei ole siis lastensuojelun tarvetta. Terveydenhuollon resurssipula ei ole huostaanoton syy. Lastensuojelu on päässyt myös luokkaeroista kertoviin tieteellisiin julkaisuihin. Lisäksi mielenterveysongelmaisilta vanhemmilta huostaan otetaanlapsia hatarin perustein. 

- Kirjoitin 2.11.2015 Lokakuun liikkeelle kauhustooria tästä (mielen)terveysfasismista. Lue tästä. Kirjoitan siinä mm. seuraavaa: Mielenterveyden keskusliitto on ottanut kantaa kuinka ”sosiaaliviranomaisella ei yleensä ole tarkkaa tietoa mielenterveysongelman laadusta, vakavuudesta eikä vanhemman oireiden senhetkisestä tilanteesta. Perusoletus näyttää olevan, että aiempi tai nykyinen mielenterveysongelma leimaa vanhemman vajavaiseksi huolehtimaan lapsestaan”.

- Valviran 10.11.2014 toimittamasta valvontahavaintoraportista selviää järkyttäviä asioita suomalaisen lastensuojelun tilasta. Aloitetaanpa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevista lapsista. Valvira toteaa raportin sivulla 14: ”Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan sijaishuoltoon saatetaan sijoittaa lapsia, joilla on psykiatrista hoitoa vaativia ongelmia, mutta ei lastensuojelun tarvetta. Psykiatrisen hoidon ja jopa hoidon tarpeen arvioinnin edellytykseksi on saatettu vaatia lapsen huostaan ottamista ja sijoittamista pois omasta kodistaan. Viranomaisten tietoon on tullut esimerkiksi tapauksia, joissa psykiatrisen hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa olevia lapsia tai nuoria sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin. Lapsi tai nuori on voitu tällöin sijoittaa lastensuojelulaitokseen ilman varmuutta kyseisen yksikön henkilöstön riittävästä psykiatrisesta osaamisesta.”

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali - ja terveyspalveluihin. Myös hyvä hallinnon takeet turvataan perustuslaissa. Viranomaiset rikkovat lakeja jatkuvasti. Oikeistolaiset ovat ennenkin halveksuneet demokratiaa. Kimmo Sasin mielestä perustuslaista onkin tullut poliittinen lyömäase.

Julkiselta vallalta on lähtemässä oikeus toimia miten haluaa. THL:n tutkimuksessa Vaarantunut suojeluvalta on osoitettu kuinka lastensuojelu ei täytä demokraattisen valtion tunnusmerkkejä. Lue seuraava kirjoitukseni: Lastensuojelun autoritäärisyys

Demokratian keskeisin idea on se, että kansa valitsee edustajansa säätämään lakeja. Tämä ei kuitenkaan lopu siihen. Julkisen vallan on myös noudatettava näitä lakeja. Lisäksi perustuslaki takaa kaikille tietyt vähimmäisoikeudet, jotka eivät riipu vaalituloksesta. Niitä ovat mm. oikeusturva, sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Kun kansaa ei kuunnella, niin se ottaa vallan omiin käsiin. Vaikka sitten limsalla.

Kirjoitin Lokakuun liikkeelle 29.9.2015 mm. seuraavaa artikkelissa Asianajaja Jean Boldt: "Kun talous murenee, niin murenee myös oikeusvaltio ja hyvinvointi. Kreikassa vasemmistoanarkistit pyörittävät omaa terveydenhoitotoimintaansa. Lue Voima-lehden juttu. Voima lehti on myös kirjoittanut suomalaisesta lastensuojelubisneksestä artikkelissa "Rahan löyhkä". Kun kerta lain turvaamat ihmisoikeudet eivät  toteudu, niin mitäpä jos kokeiltaisiin samaa Suomen lastensuojeluun. Esimerkiksi anarkistimartat voisivat tarjota niitä paljon puhuttuja kodinhoitopalveluita mistä on leikattu."

Julkisen vallan pitäisi noudattaa tarkoin lakia ja ihmisoikeuksia. Se kuuluu demokratiaan. Kumpi on suurempi demokratialoukkaus; limsan heitto valtiovarainministerin päälle vai perustuslain vastainen köyhien traumatisoiminen ja hautaan ajaminen? Puvun voi viedä pesulaan. Hautaan ajettuja ei saa enää takaisin ja traumoja on työlästä korjata.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat