henriautero

Oikeistopopulismi syyllistämisen välineenä

Oikeistopopulistinen vähäosaisten syyllistäminen on yhteiskunnassa lisääntynyt. Fasismia tutkinut filosofian tohtori Jouko Jokisalo kuvaa Tiedonantajassa oikeistopopulismia näin:

” Epäkansallisia elementtejä ovat paitsi maahanmuuttajat, myös erilaiset ”sosiaalipummit”. Oikeistopopulismi kuvaakin hyvinvointivaltion usein riistäjänä, joka jakaa työssäkäyvien tuottamaa vaurautta työttömille ja muille sosiaaliturvan varassa eläville. Epäoikeudenmukaisuuden ja katkeruuden tunteita lietsotaan kehittämällä myyttejä etuuksia kahmivista pakolaisista ja sossuhuijareista. ”

Mediassa tämä näkyy mm. väristelevinä tarinoina työttömistä ja maahanmuuttajista. Kaikki muistanevat varmaanmaahanmuuttajien lastenvaunugaten ja sossu-Tatun. Näiden tarinoiden tarkoitus on vain laskea sosiaaliturvan kannatusta, jotta siitä voidaan tehdä vastikkeellista.

Tässä esimerkkejä oikeistopopulismista:

1. YLEN uutisessa Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi ei säästele sanojaan ns. ”työhaluttomista”.Hänen mukaansa työttömillä on vain väärä asenne. Uutisen mukaan Savitaipaleen kunta on ilmoittanut ”työllistävänsä” kaikki pitkäaikaistyöttömät Savitaipaleen Nuorison Tuki Ry:n kautta. Kyseinen työpaja järjestää mm. tekstiili – ja puutöitä. Kyseessä on ihan tavallinen hikipaja, josta voi jopa tilata oman kotiorjan.

Iso-Mustajärven mukaan heille maksettaisiin 10 euron tuntipalkkaa. Juristi Saku Timonen bongasi blogitekstissään Nuorison Tuki Ry:n sivuilta tietoja, jonka mukaan kyseessä on kuntouttavaa työtoimintaa tuottava taho. Tästä työtoiminnasta ei muodostu työsuhdetta joten siitä ei makseta palkkaa. Lieneeköhän kunnanjohtaja tarkoittanut siis 9 euron (eli noin kympin) päiväkorvausta, joka työttömälle maksetaan?

Kunnanjohtajan huoli kuntataloudesta on sentään oikea. Kun pitkäaikaistyötön ei työllisty 300 päivän jälkeen niin kunta joutuu maksamaan osan työmarkkinatuesta. Kuntouttava työtoiminta on kuitenkin sosiaalipalvelu, jonka tarve tulee lain mukaan arvioida yksilöllisesti. Sillä ei voida siis paikata kuntataloutta.

Kunnan maksuosuutta kutsutaan monesti virheellisesti sakkomaksuksi vaikka kyseessä ei ole mikään rangaistus laittomasta toiminnasta jollaiseksi sakko yleensä määritellään. Kyse on siis vain kunnan maksuosuudesta.

2. Sosiaali – ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps) ei näytä tuntevan sosiaaliturvajärjestelmästämme edes yksinkertaisia perusasioita.

Iltalehden lööpissä hän hehkuttaa seuraavaa: ” Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän (ps) kertoo, että kotouttamistuen tasosta tulee pienempi kuin nykyinen työmarkkinatuki ja se olisi vastikkeellista. ”

Laki kotoutumisen edistämisestä 19 § kuuluu seuraavasti: Maahanmuuttajalle maksetaan kotoutumissuunnitelman ajalta työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Oikeus työttömyysetuuteen määräytyy työttömyysturvalain mukaisesti ja oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetun lain mukaisesti.

Saman lain 17 § 4 momentti kuuluu seuraavasti: Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissasäädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Maahanmuuttajat saavat siis saman sosiaaliturvan kuin suomalaisetkin. Em. laissa siis viitataan maahanmuuttajan oikeuteen saada työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea. Kumpikin väestöryhmä saa siis saman verran tukea.Mäntylä ei ilmeisesti tiedä, että tuki on jo vastikkeellista. Näin on sekä suomalaisten, että maahanmuuttajien kohdalla.

Kotoutumissuunnitelmassa määritellään niistä toimenpiteistä, jotka edistävät maahanmuuttajan kotoutumista. Kun kerta oikeus sosiaaliturvaan määräytyy työttömyysturvalain ja toimeentulotukilain mukaisesti, niin niissä säädetään myös tuen vastikkeellisuudesta.

Työttömyysturvalaki mahdollistaa työstä kieltäytymisen vuoksi tuen menettämisen eli karenssin. Tämän jälkeen henkilö putoaa toimeentulotuelle, jota voidaan alentaa enintään 20 %. Toistuvan kieltäytymisen johdosta enintään 40 %. Työstä kieltäytyminen koskee myös palkatonta työntekoa kuten kuntouttava työtoiminta.

Tuki on siis yhtä vastikkeellista sekä suomalaisille, että maahanmuuttajille. Sellaiset lait ovat jo olemassa, että töihin pakotetaan. Mikäli Mäntylä tarkoittaa täysin ehdotonta eli täydellistä pakkotyötä niin perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden vuoksi sen pitäisi sitten koskea myös suomalaisia. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tuen tasoa. Se ei voi olla eri ulkomaalaisaseman perusteella. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

3. Ns. ”alaluokan” kuten työttömien ja maahanmuuttajien aktivointi on populistista hölmöilyä ja ihmisoikeuksien polkemista. Se ei ratkaise ongelmia eikä ole rakentavaa työllisyyden hoitamista. Se lisää vain vihaa ja katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan.

Tutkimustieto osoittaa, että vain harva työllistyy kuntouttavan työtoiminnan kautta. Otetaanpa esimerkiksi pääkaupunkiseutu. Siellä kuntouttava työtoiminta johtaa THL:n tutkimuksen mukaan oikeaan työsuhteeseen peräti 8 prosentin kohdalla näistä ”aktivoiduista” kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kun palkkatuettu työ huomioidaan mukaan. Sen osuus on 7 prosenttia. Täysin avoimien työmarkkinoiden osuus on taas 1 prosentti. Olen tästä tutkimuksesta aiemminkin kirjoittanut.

Kuntouttavaa työtoimintaa on perusteltu rytmillä arkeen. Alla on rytmiä arkeen Tampereelta. Vuosi oli 1897.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat