henriautero

Orjatyötä vastaan

  • Orjatyötä vastaan
  • Orjatyötä vastaan

Ihmisiä on loppujen lopuksi todella helppo huijata. Yksi keino siihen on retoriikka. Negatiivisestakin asiasta saadaan hyvin positiivinen kun siitä puhutaan kauniisti. Yksi tällainen asia on kuntouttava työtoiminta. Se ei ole oikea työsuhde. Siitä ei kerry eläkettä. Se ei lakiteknisesti ottaen edes ole työtä vaan sosiaalipalvelua. Silti siitä puhutaan syrjäytymisen ehkäisemisenä ja kuntoutuksena. Siinä on paljon positiivista puhetta, mutta vähän tuloksia. Sitä, että ihmisiä pakotetaan orjatöihin, kutsutaan siis kuntoutukseksi.

Sosiaalihuollon ja työvoimapalvelujen parissa työskentelevät ovat rinnastettavissa keskiluokkaan. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Tässä väitteitä ja vastaväitteitä kuntouttavasta työstä:

vastaväitteet # - merkillä

- Väite: Ei meillä ole varaa sohvalla makaamiseen

# Tällainen työtoimintahan lisää yhteiskunnan menoja. Sosiaalipalvelun asiakas saa edelleen vain sosiaaliturvaa eikä palkkaa. Kuluja lisää myöskin työtoiminnan ylläpito.

- Väite: Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva. Se passivoi.

# Itse asiassa Suomen sosiaaliturva on todettu liian alhaiseksi

Tässä pari esimerkkiä:

Strasbourgista moitteet

Suomalaisesta sosiaalipolitiikasta ja ihmisoikeuksista

# Itse asiassa pitkään työttömänä olleiden haluttomuus työllistyä on pitkälti myytti. Lähde: kunnat.net

Lue: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/06/Sivut/tyottomien-halu-tyollistya.aspx

- Väite: Osallistava sosiaaliturva ehkäisee syrjäytymistä

# Itse asiassa osallistava sosiaaliturva ei ratkaise ongelmia. Tästä on tutkimus olemassa.

Lue: http://villepulkka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185025-pro-gradu-osallistava-sosiaaliturva-ei-ratkaise-ongelmia

Em. tutkimuksessa on esimerkkejä siitä kuinka tämän tyylinen orjatyö on lisääntynyt uusliberalismin seurauksena. Uusliberalismi korostaa yksityisomistusta ja vapaita markkinoita. Se on siis porvarillinen eli oikeistolainen taloussuuntaus. Sosialismi taas pyrkii tuotantovälineiden yhteisomistukseen.

Muuta:

Ihminen on joko oikealla tai vasemmalla. Hyvin yksinkertaista. Oikealla oleva pyrkii maksimoimaan kapitalistin voiton eli pääoman tuoton. Vasemmalla oleva taas puolustautuu tätä työläisen riistoa vastaan. Kultainen keskitie on siis höpöhöpöä. Se on sitten eriasia minkä lajin vasemmistolaisuutta tai oikeistolaisuutta ihminen edustaa. Pääpointti on se, että on vain kaksi vaihtoehtoa.

Oikealla oleva haluaa orjuuttaa työläistä ja tarjota keppiä sekä lisätä työvoiman tarjontaa. Vasemmalla oleva taas haluaa puolustaa työläistä ja lisätä työvoiman kysyntää. Jos kapitalisti saa yksin päättä niin tätä riistoa jatketaan vaikka niin kauan, että ihmisistä saadaan orjia. On siis kaksi leiriä, jotka taistelevat keskenään. Tämän riiston seurauksena työttömien armeija kasvaa jatkuvasti.

Kyse on luokkaristiriidasta. Nyt ollaan taas siinä pisteessä, että työläisen ja kapitaalin kerääjän välille on syntynyt sovittamaton ristiriita. Tästä kertovat esimerkiksi mellakat eri puolilla maapalloa. Myös Suomessa on mellakoitu viime aikoina. Riistoporvarille, joka jatkuvasti vaatii työväenluokalta tehokkuutta voi sanoa, että työn tuottavuushan on jatkuvasti kasvanut. Laitan tämän tekstini oheen asiaa havainnollistavan taulukon. Työn tuottavuus työtunnissa (euroa / tunti) oli taulukon alusta (vuonna 1990) 37,98 ja taulukon lopussa (vuonna 2013) se oli 102,4. Työn tuottavuus ja kapitalistien voitto on siis jatkuvasti kasvanut globalisaation ja uusliberalistisen kehityksen myötä. Raha siis kertyy entistä pienemmälle väestölle maailmassa. Kutsuttakoon tätä vaikka raha – ja valtaeliitiksi.

Nämä ajat on Marx ennustanut. Vallankumouksen aika on siis lähellä. Tässä viimeisin kapitalismin vastainen kirjoitukseni: Kapitalismin valheesta

Lopuksi vielä hyvä biisi youtubesta:

Työn orjat sorron yöstä nouskaa:

https://www.youtube.com/watch?v=pbLP-stgog0

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat