henriautero

Pakkotyö ja perustuslaki

  • Pakkotyö ja perustuslaki

Aiempi blogikirjoitukseni käsitteli sosiaali – ja terveysministeriön suunnitelmia lisätä vastikkeellista sosiaaliturvaa (ns. kuntouttava työtoimintaa).

Tässä blogikirjoituksessani käsittelen samaa aihepiiriä. Voit lukea sen täältä, ellet ole jo lukenut (jonka pyydän lukemaan ennen kuin jatkat tämän tekstin lukemista pidemmälle, jotta sisäistät asian).

Viittaan yllä mainittuun blogikirjoitukseeni, jossa mainitaan mm. kuinka tämä kuntouttava pakkotyö on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista.

Ja katsotaanpa hieman tarkemmin mitä se perustuslaki sanoo tästä pakkotyöstä:

19 § 1 mom: Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

= Ei kykene, koska ei ole töitä.

19 § 2 mom: Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

= Niinpä. Eli taataan oikeus perustoimeentuloon esimerkiksi työttömyyden johdosta. Tätä turvaa ei voi riistää vaikka henkilö kieltäytyisi tanttojen työpajoista. Muu työ kuin palkallinen työ on siis pakkotyötä. Tämä on verrattavissa siihen jos työkyvytön tai vanhus joutuisi tekemään pakkotöitä.

18 § 1 mom: Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

= Hmm. Eli eipä onnistu työpajoilla puurtaminen ilman lainmukaista palkkaa.

Kuntouttavasta työtoiminnasta löytyy myös mielenkiintoinen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkopäätös (eli vuosikirjaratkaisu), jonka voit lukea täältä.

Kyseisessä tapauksessa viranomaiset olivat soveltaneet lakia väärin ties kuinka kauan ennen kuin KHO vihelsi pelin poikki. Asia koskee työvoiman palvelukeskuksia.

Eräs mielenkiintoinen seikka on se, että tällainen pakkotyö muistuttaa erittäin suuresti Suomen sotien jälkeisiä hätäaputöitä. Lue lisää hätäaputöistä täältä. Eli siis noissa hätäaputöissä sai välttämättömän toimeentulon ja ylöspidon. Aika lailla sama idea siis kuin ministeri Paula Risikonkin mallissa. Ruokapalkalla töihin tai muuten työttömyysturvaan tulee karenssi (tai toimeentulotukeen 20–40 prosentin leikkaus). Näiltä kuntouttavan pakkotyön mainosmannekiineilta on kuitenkin unohtunut se tosiseikka, että sotien jälkeisistä ajoista on jo hieman vierähtänyt aikaa.

Risikon karhukoplaan kuuluvat Risikon lisäksi mm. Rauman kaupungin sosiaali – ja terveysjohtaja Antti Parpo, TVY:n puheenjohtaja ja työpaikkakiusaaja Lea Karjalainen ja VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen.

Risikon karhukoplaan kuuluu aika mielenkiintoinen ja ailahteleva ihminen, nimittäin työttömien valtakunnallisen yhdistyksen TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalainen, joka on saanut tuomion työpaikkakiusaamisesta Helsingin käräjäoikeudessa. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkeimpaan oikeuteen ei haettu valituslupaa eli osapuolet tyytyivät hovioikeuden ratkaisuun.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio ja Helsingin hovioikeuden tuomio ovat julkista tietoa (julkisuusperiaate), jotka sain pyytämällä tuomioistuimilta.

Nuo tuomiot siis kertovat työttömien valtakunnallisen yhdistyksen TVY:n puheenjohtajan Lea Karjalaisen harrastamasta työpaikkakiusaamisesta. Tuo TVY on Karjalaisen johdolla siis mukana organisoimassa mm. tuota osallistavaa sosiaaliturvaa (ns. kuntouttavaa työtoimintaa). Siinäpä meillä on oikein esimerkillinen ihminen puhumaan kuntouttavan työtoiminnan ja pakkotyön autuudesta ja ihanuudesta.

Karjalainen siis kiusasi työkaveriaan niin, että hänestä tuli työkyvytön. Sekö kuntouttaa?

Epäjohdonmukaisuudesta kertoo mm. lisäksi se, että kuinka Karjalainen vielä muutama vuosi sitten puhui oikein kauniisti työttömien syrjintää ja työttömyysturvan heikentämistä vastaan sekä kritisoi sosiaaliturvan vastikkeellistamista. Nyt kauniit puheet ovat vaihtuneet keppiin: työttömille hän tarjoaa osallistavaa aktivointia ja työpajatyöhön patistamista (kun palkkatöitä ei löydy, niin sitten pakkotöihin). Karjalaisella on siis takki kääntynyt, kun hän on päässyt mukaan eliitin työryhmään.

Sen lisäksi, että kuntouttava työtoiminta vastikkeellisen sosiaaliturvan muotona rikkoo esim. kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia, se rikkoo tasa-arvoon liittyvää lainsäädäntöä. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että samasta työstä on maksettava JOKAISELLE sama palkka. Tätä vaativat ainakin työsopimuslaki ja työehtosopimukset sekä epäsuoremmin yhdenvertaisuusperiaate (perustuslain syrjintäkielto). Kaikki työ, josta ei makseta lakien (esim. työehtosopimukset) mukaista palkkaa on laitonta (= pakkotyö). Pakkotyöllä tarkoitan tässä yhteydessä työtä, joka tehdään vastoin tahtoa. Tahdonvastaisuudeksi lasketaan esim. ihmisoikeusjuridiikassa myös jonkin pakotteen / seuraamukseen uhalla tehty työ. Tällainen voi olla myös hallinnollinen pakote / seuraamus, esimerkiksi karenssi tai alennettu toimeentulotuki.

Korkein oikeus on myös linjannut, että hallinnollinen seuraamus on rinnastettavissa rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kerta ihmistä ei voi pakottaa työhön (säätämällä siitä rikoslaissa) esimerkiksi vankilan tai jonkin muun rikosoikeudellisen seuraamuksen uhalla
(=rikosoikeudellinen seuraamus), jollei hän ole syyllistynyt rikoslainmukaiseen tekoon (eli pois luetaan yhdyskuntapalvelus), joten ihmistä ei voi myöskään pakottaa tekemään työtä, josta hän ei saa lainmukaista palkkaa esimerkiksi hallintopäätöksen (esim. karenssi tai alennettu toimeentulotuki) uhalla (= hallinnollinen seuraamus). Lisää tästä KKO:n linjauksesta voi lukea aiemmasta blogikirjoituksestani (linkki tämän kirjoituksen alussa).

On aivan eri asia, jos se työkkärin virkailija tarjoaa töitä, joista saa OIKEAA PALKKAA ja työnhakija näistä kieltäytyy. Mutta jos tarjolla ei ole töitä, joista saa SITÄ OIKEAA PALKAA, niin tällöin yhteiskunta on velvollinen maksamaan työttömyyskorvauksen. Sellaista työtä ei siis määritellä laittomaksi, josta SAA OIKEAA PALKKAA. Lisää juridisia perusteluja esimerkiksi tähän asiaan voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestani (linkki tämän kirjoituksen alussa). Hyvin yksinkertaista juridiikkaa mielestäni. Ja sehän sen työttömyyskorvauksen alkuperäinen idea onkin.

Kuten aikaansa seuraavat ihmiset tietävät, niin paljon pienemmistäkin tasa-arvoasioista on noussut hyvin suurikin julkinen keskustelu. Lillukanvarsistakin tapellaan välillä, mutta ketään ei tunnu kiinnostavan, että Suomessa laitetaan ihmisiä pakkotöihin ruokapalkalla. Kuntouttavana työtoiminta tehdään töitä laidasta laitaan: On esimerkiksi toimistohommia, tekstiilitöitä, puutöitä ja tietokonehommia. On tehty mölkkypelejäkin ja matkahuoltoakin pyöritetään osallistavalla sosiaaliturvalla. Lisäksi jossain päin Suomea on jopa tiiliseinää purettu ruokapalkalla.

Se, että jokin laki on ristiriidassa, esimerkiksi perustuslain kanssa, ei ole mitenkään erityisen harvinaista. Suomesta puuttuu riippumaton perustuslakituomioistuin. Tällä hetkellä sitä, ettei säädetä perustuslainvastaisia lakeja, valvoo yksittäisistä kansanedustajista koostuva perustuslakivaliokunta. Monet oikeusoppineet pitävät nykyistä mallia puolueellisena ja epäluottamusta herättävänä. Lisäksi jälkikäteiskontrolli puuttuu täysin eli esimerkiksi kukaan yksittäinen vääryyttä kokenut kansalainen ei voi tehdä valitusta perustuslakituomioistuimeen, koska sellaista ei ole. Esimerkiksi Saksassa on käytössä perustuslakituomioistuin. Saksassa on mahdollista myös esimerkiksi se, että tietty määrä kansalaisia (joukkokanne) voi tehdä perustuslakituomioistuimelle aloitteen siitä, että tuomioistuin tutkii, onko jokin laki ristiriidassa perustuslain kanssa. Mikäli perustuslakituomioistuin havaitsee, että jokin laki on ristiriidassa perustuslain kanssa, se voi määrätä kyseisen lain lakkautettavaksi.

Paula Risikko on huomannut, että termi ”vastikkeellinen sosiaaliturva” ei pure kansalaisiin, minkä johdosta hän on alkanut puhua ”osallistavasta sosiaaliturvasta”. Siis nimi vain vaihdetaan, jotta ihmisoikeusrikos voisi onnistua. Siis paskaa puhutaan ja asioita peitellään. Tämänkaltaista työleirejä ihannoivaa propagandaa harrasti myös eräs saksalainen ministeri nimeltään Joseph Goebbels aikoinaan 1930- ja 40-luvuilla.

Työttömät kuulevat välillä juttuja sosiaali- ja työvoimavirkailijoiden suusta, kuinka ihanan kuntouttavaa ja mahtavaa sekä arkielämänhallintaa parantavaa se kuntouttava työtoiminta on. Liiallinen työn ihannointi ei ole mielestäni hyvä asia.

Ja nyt faktat oikeasti pöytään.

Tutkimukset osoittavat, että kuntouttava pakkotyö parantaa työttömän työllistymismahdollisuuksia vain harvoissa tapauksissa. Itseasiassa vain noin viidessä prosentissa tapauksista. Tätä ei Risikko ole halunnut kertoa julkisuuteen. Joidenkin yhteinen hokema näyttää siis olevan, että kuntouttava pakkotyö vapauttaa. Arbeit macht frei. Kuntouttavassa pakkotyössä on siis samoja piirteitä kuin fasismissa ja natsismissa.

Niille, jotka menettävät työttömyysetuutensa suosittelen seuraavaa toimintatapaa:

  1. Valitus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle
  2. Valitus vakuutusoikeuteen
  3. Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen
  4. Jos ja kun valitus otetaan tutkittavaksi ja olet mahdollisesti saanut maksuttoman oikeusavun niin sitten asianajajaksi vaikka Täti Tomera ajamaan innokkaasti tätäkin tasa-arvoasiaa.
  5. Pakkotyö loppuu, koska se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista.

 

Toimeentulotukiasioissa sama juttu (mutta hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kautta).

EDIT: Tekstiä tarkennettu

Muut lähteet:

http://www4.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=23954?&print=true

http://www.istv.fi/kotimaa/vid-1288615656246.html

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1387455557275.html

http://www.tiedonantaja.fi/2013-12-3/orjatyota-vai-tulevaisuuden-tyollistamista-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin

http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_perustuslakituomioistuin

http://www.suomenmaa.fi/etusivu/puumala_ehdottaa_riippumatonta_perustuslakituomioistuinta_6406937.html

http://www.hs.fi/paivanlehti/mielipide/Suomeen+tarvitaan+perustuslakituomioistuin/a1356149876129

http://yle.fi/uutiset/heinaluoma_perustuslakituomioistuimelle_perusteita/7071527

http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-3/tyottomien-virallinen-aanitorvi

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012040415411888_uu.shtml

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Pekka Pylkkönen

Jotenkin tulee sellainen kuva että työ on sinulle yhtä mieluisaa kuin Uuno Turhapurolle.

Ehkä parhaiten asiassa päästäisiin eteenpäin kun osa toimeentulotuesta maksettaisiin Palkkana. Eli kunnat tarjoavat kaikille toimeentulotuen asiakkaille vähintään 15 tuntia töitä viikossa 8e tuntipalkalla.

:P

Henri Autero

Enpäs kerro omista työkokemuksistani. Ei se työhaluista ole yleensä kiinni jos on huono työllisyys.

Mutta siis asiaan. Täytyy tosiaan ottaa huomioon esim. tuo perustuslaki (eli muuhun kuin normaali palkkatyöhön ei voida ihmistä pakottaa ei edes epäsuorasti jonkin uhan avulla). Kyllä tuo on hyvä idea jos kunta kannustaisi (vapaaehtoisuuden pohjalta) ihmisiä tekemään joitain työvuoroja kunnalle tuolla 8 euron tuntipalkalla. Onhan se tosiaan paljon enemmän kuin 9 euron päiväraha (joka menen usein työpaikkaruokkailuun eli siis monesti + - 0). Täytyisi kuitenkin lakiin sitten kirjata, että tällaiset lisätienestit olisivat hyväksyttäviä.

Lisäksi tulisi kehittää lisää sosiaalista yritystoimintaa. Siis sosiaalista eli jossa se asenne ei olisi niin niuho (eli vaikka varastohommien tekijän ei tarvitsisi välttämättä olla mikään korkeasti koulutettu tai muuten ylimenestnyt ihminen). Sellaista jossa maksettaisiin lain mukainen normi palkka (vaikka sitten olisikin pieni) eikä mitään 9 euron päiväjuttuja, jotka eivät edes työllistä.

Pekka Pylkkönen

Jos joku tarjoaa puuhaa ja siitä kieltäytyy, silloinhan vain laiminlyö oman elatuksensa. Ei ole enää kyse siitä etteikö pystyisi hankkimaan lain tarkoittamalla tavalla elantonsa. Sama pätee myös työpajoihin ynnä sellaiseen. Niiden hyödyllisyydestä voitaneen esittää näkemyksiä puoleen jos toiseen, mutta jos ne ovat sinulle määrättyä puuhaa, ei tuo perustuslakikaan tuo sinulle mitään vapautusta niistä. Jos siis haluat sosiaaliturvasta nauttia.

Ymmärsinkö nyt kantasi oikein: sinä et halua olla muille hyödyksi "pakolla" mutta haluat muiden maksavan viulusi - pakolla?

Henri Autero Vastaus kommenttiin #5

Et välttämättä ihan täysin oikein kyllä ymmärtänyt. Tarkoitan sitä, että työttömällä on ihan perustuslain mukainen oikeus kieltäytyä sellaisesta työstä, josta ei makseta työehtosopimusten ja muiden lakien mukaista palkkaa. Tällainen on siis pakkotyötä jos henkilö tekee sitä vasten tahtoaan tai jonkin sanktion uhalla. Pakkotyöksi kun lasketaan myös sellainenkin työ johon liittyy jokin epäsuorakin velvoite (joka voi olla myös hallinnollinen seuraamus kuten karenssi tai tt-tuen alenema). Tässä ja aiemmassa blogikirjoituksessani on lisää juridisia perusteluja asiaan.

Käyttäjän ArkoSalminen1 kuva
Arko Salminen Vastaus kommenttiin #5

Vastikkeellinen sosiaaliturva ja esim. työpajatoiminta ovat kaksi eri asiaa. Kokoomuksen idea on se, että kenenkään ei pitäisi saada ilmaista rahaa eli aletaan teettää työttömillä töitä ohi työehtosopimusten eli sosiaaliturvaa saa vain, jos tekee töitä eli sosiaaliturva poistetaan.

Työpajatoiminnasta taas säädetään laissa kuntouttavasta työtoiminnasta sekä nuorisolaissa. Työpajatoiminnan tehtävä on edistää työttömän työkykyä- ja valmiuksia.

Vastikkeellisessa sosiaaliturvassa on ehdotettu, että työttömät tekisivät "risusavottaa", vanhustenhoitoa tms. muutaman tunnin viikossa vain tekemisen takia eli idea on se, että sosiaaliturvan eteen pitää tehdä jotain. Ei pidä, koska sosiaaliturva on se osa perusoikeuksista, joka annetaan sellaiselle, joka ei syystä tai toisesta voi tehdä palkkatyötä. Jos työttömällä teetetään työtä vain siksi, että halutaan, että työttömätkin tekevät jotain, tällöin työstä pitää maksaa työehtosopimusten mukainen palkka.

Käyttäjän ArkoSalminen1 kuva
Arko Salminen

"Eli kunnat tarjoavat kaikille toimeentulotuen asiakkaille vähintään 15 tuntia töitä viikossa 8e tuntipalkalla."

Tämä ei ole mahdollista, koska samasta työstä on maksettava sama palkka. Muussa tapauksessa kunnan pitäisi keksiä erikseen töitä työttömille - siis sellaista työtä, josta voisi maksaa vain 8 e/tunti - mikä tulisi kunnalle vain kalliimmaksi, koska silloin olisi kyseessä joko turha työ tai työ, jonka joku muu kunnan työntekijä jo tekee.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Nähtävästi julkisella puolella tulot pitää tasata, eihän siitä mitään tule että toiset saavat normipalkkaa 4000 euroa/kk ja toiset saman koulutuksen omaavat pakkotyöllistetyt 9 euroa/vrk.

Henri Autero

Joo siis sitähän lakikin vaatii, että samasta työstä on maksettava sama palkka. Joo ei todellakaan mitään kahta työntekijäluokkaa työpaikoille. Tulojen tasaaminen voisi toimiakin joissain tapauksissa. Vois sitä vaikka korkeapalkkaisten (esim. noiden 4000 euroa / kk) tienaavien virkaihmisten palkkoja tosiaan laskea (jospa sitä kautta saisi tasavertaisuutta). Ja kyllähän tuo pakkotyö työllistää kaikenlaisia koordinaattoreita ja virkamiestätejä. Eihän se tosiaan ilmasta ole kun julkien sektori sen työtoiminnan järjestää tai tilaa joltain yksityiseltä. Nämä työpajatyöntekijät ovat siis työtoiminnan asiakkaita, joille nämä virkamiestädit ovat järjestäneet palvelua joko yksityiseltä tai julkiselta työpajalta.

Käyttäjän ArkoSalminen1 kuva
Arko Salminen

Erittäin hyvä kirjoitus ja olen täysin samaa mieltä Henri Auteron kanssa "vastikkeellisen sosiaaliturvan" juridisesta puolesta - paitsi ehkä siitä, että hallinnollinen seuraamus olisi rinnastettavissa rikosoikeudelliseen seuraamukseen, vaikka tosaalta en oikein ehkä ymmärtänyt, mitä Autero tällä tarkoittaa ja ennen kaikkea sitä, miten periaate on löydettävissä KKO:n ratkaisusta 2013:92.

Minun on pitänyt jättää oikeuskanslerille kantelu vastikkeellisesta sosiaaliturvasta pitkälti aivan samoin juridisin perustein, kuin mitä Autero tuo esille. Toisaalta, jos kantelun jättää nyt, kun käsittääkseni ministeriön lakiluonnos ei ole edes vielä valmis, niin poliitikot laittaisivat juristit keksimään jotain pirullista, millä voisi ohittaa asiassa kaikki perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Asiasta kannattaa mahdollisimman monen jättää kantelu oikeuskanslerille, mutta ehkä vasta sitten, kun hallituksen esitys - tai ainakin ministeriön lakiluonnos - on valmis, jolloin poliitikot eivät voi enää muuttaa sitä.

Lyhyesti sanottuna sosiaaliturva on se osa perusoikeuksista, joka on vastikkeetonta. Jos se olisi vastikkeellista, kyseessä olisi työnteko, josta on aina maksettava palkka eli työtä tulee tehdä aina työehtosopimusten mukaisesti.

Kokoomus haluaa Suomesta yleissitovat työehtosopimukset pois. Kun kokoomus ei tässä ole onnistunut, se on keksinyt, että teetetäänkin työttömillä työtä ohi työehtosopimusten, mutta kutsutaan sitä sosiaaliturvaksi, "vastikkeelliseksi sosiaaliturvaksi", jolloin saadaan halpaa työvoimaa.

Vastikkeellinen sosiaaliturva on perustuslain vastainen, koska sosiaaliturva ei voi koskaan olla vastikkeellista. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että jos työttömälle on työtä tarjolla, mutta työtön ilman mitään perusteita ei ota työtä vastaan, niin tällöin sosiaaliturvaa (työmarkkinatuki) voidaan alentaa, kuten laki tällä hetkellä sanoo.

Henri Autero

Siis tuohon KKO:n ratkaisuun liittyy "kielto rangaista kahdesti tai useasti" eli voidaan siis kysyä, että voidaanko työtöntä yhä uudestaan ja uudestaan pakottaa näille työpajoille (siis jos ja kun työttömän tilanne eli työttömyys ei muutu)? Ja siis esim. em. kautta rikosoikeudellinen seuraamus on rinnastettavissa hallinnolliseen seuraamukseen. Eli tämä tarkoittaa myöskin sitä, että hallinnollisessa menettelyssä ei voida velvoittaa ihmistä pakkotöihin.

Tyypillinen vastaus kun kantelee lakiluonnoksesta on "emme voi puuttua eduskunnan lainsäädäntövaltaan tai asian keskeneräisyys yms.". Mutta kannattaa totta kai yrittää ihan eliitin kiusaksi. Onhan siinä tietysti olemassa mahdollisuus, että oikeuskansleri ehkä puuttuisi, mutta onhan tuo laiton pakkotyö jatkunut Suomessa jo vuosia (about 15 vuotta). Se voi olla hyvinkin mahdollista, että oikeuskansleri lähettää kantelukirjeen / kirjeet ministeriöön tiedoksi (eli saisivat sitä kautta kansalaisilta noottia).

Olisi hyvä kyllä jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin niin tällainen eliitin rikollisuus vähenisi.

Käyttäjän Juutikka kuva
Jouni Juutikka

Mielestäni pakkotyö on väärä käsite tässä yhteydessä. Ei sosiaaliturvaa ole pakko nostaa. verot on kyllä pakko maksaa. Olen sitä mieltä että ihmisistä pitää pitää huolta mutta ei niin että toiset tekevät niska vääränä hommia että toiset voisivat odottaa sitä kiehtovaa ja mageeta työpaikkaa kotona. Vastikkeellinen sosiaaliturva on hyvä idea mutta työmäärä tulisi olla linjassa maksetun tuen määrän kanssa. Työ tunnit määräytyisivät siis työehtosopimusten mukaan.
Vastikkeettoman rahan jakaminen ei kannusta ketään parantamaan elintasoaan. Usein minimipalkkakaan ei ole merkittävästi suurempi kuin sosiaalituet eli siinäkin on ongelma. Jos käteen jää pari sataa enemmän töistä kuin että olisi vapaaherrana kotona niin kuinka moni tarttuu työhön?

Hyvä kirjoitus ja kirjoittaja on ottanut hyvin selvää aiheesta.

Käyttäjän ArkoSalminen1 kuva
Arko Salminen

Jouni Juutikan kommentti on hyvä esimerkki kokoomukselle tyyppillisestä ajattelusta eli siitä, miten ylimielinen ihmisen asenne voi olla, miten pihalla ihmiset voivat olla siitä, mitä ovat perusoikeudet ja ihmisoikeudet sekä siitä, miten ihmisten heittelevät ilmaan vakavienkin asioiden kohdalla pelkkiä tuulesta temmattuja asenteitaan ilman järjen hiventäkään.

"Mielestäni pakkotyö on väärä käsite tässä yhteydessä."

Jos ei käytetä ilmaisua pakkotyö, voidaan käyttää ilmaisua sosiaaliturvan poisto, joka sekin on ihmisoikeuksien vastaista. Riittävä sosiaaliturva on yksi ihmisoikeus.

Pakkotyö:
"Ihmisen alistaminen pakkotyöhön on äärimmäistä riistoa. Pakkotyön teettämisen keinot ovat moninaiset. Ihmisiä siepataan ja orjuutetaan. Valtio voi pakottaa ihmiset palkattomaan työhön, samoin sotavoimat. Ihmiset voidaan pakottaa töihin sitomalla heidät jatkuviin velkasuhteisiin. Osa laittomien maahanmuuttajien tekemästä kotityöstä lähenee orjuutta.
Riistolle alttiimpia ovat aina yhteiskunnallisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Niinpä pakkotyötäkin tekevät yhä useammin naiset, lapset, etniset tai rodulliset vähemmistöt ja maahanmuuttajat. Yleensä pakkotyöhön päätyviä ihmisiä yhdistää kuitenkin köyhyys.
Pakkotyö on vahvasti talouteen sitoutunut ilmiö.
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksissa pakkotyöllä tarkoitetaan kaikkea työtä, joka tehdään pakotettuna ja rangaistuksen uhan alla ja johon työn tekijä ei ole suostunut vapaaehtoisesti. Rangaistus voi tarkoittaa esimerkiksi joidenkin oikeuksien menettämistä."

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=orjuud...

"Ei sosiaaliturvaa ole pakko nostaa."

Kerro minullekin se kauppa, josta ruokaa saa ilmaiseksi. Sosiaaliturvaa on pakko nostaa, koska ruoka, lääkkeet jne. eivät ole ilmaisia. Kun sanot, ettei sosiaaliturvaa ole pakko nostaa, sanot tosiasiassa, että tappakaa työttömät itsenne. Sosiaaliturvaa on myös pakko nostaa mm. siksi, että vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan, eli jos ei ole töitä, mutta on lapsia, sosiaaliturvan nostamatta jättäminen olisi rikos nimeltä heittelepano, jossa uhreja olisivat lapset.

"Vastikkeellinen sosiaaliturva on hyvä idea"

On se vaikea saada korvien väliin, että sosiaaliturva tarkoitaa sitä osaa yhteiskunnan tuista, joka on vastikkeetonta. "Vastikkeellisen sosiaaliturvan" nimi on työ ja työstä on maksettava palkka ja lisäksi palkkaa on maksettava lakien mukaisesti, joista yksi on työsopimuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/2001005...

Käyttäjän Juutikka kuva
Jouni Juutikka

Mielestäsi varmaan normaali palkkatyökin on sitten pakkotyötä koska kaupasta ei saa mitään ilmaiseksi. Mitä pahaa siinä on jos ihminen joutuu tekemään töitä elantonsa eteen? Itsekin joudun käymään työssä koska kaupasta ei saa mitään ilmaiseksi.

Mielestäni jokaisen, ihan oman henkisen hyvinvointinsa takia, tulisi tienata oma toimeentulonsa ja tämä onnistuisi laittamalla sosiaalietuuksien ehdoksi työvelvoitteen. Työtä tehtäisiin niin monta tuntia kuin etuuksia saa kyseisen tes:in mukaan.
En ymmärrä mitä pahaa tässä olisi?

"Kun sanot, ettei sosiaaliturvaa ole pakko nostaa, sanot tosiasiassa, että tappakaa työttömät itsenne"

Enhän sano. Tämä kommenttisi on ala-arvoinen ja jopa lapsellinen. Kannattaa harjoitella hieman kommunikaatiota niin voi ehkä joskus saada järkevääkin debaattia aikaiseksi.

Koska elämme tässä typerässä velkarahasta kilpailevassa yhteiskunnassa on "ilmaisen" rahan jakaminen väärin, koska sen "ilmaisen" rahan takia moni maksaa suuria summia veroja. Miksi toisten pitäis maksaa toisten kotona makoilu?

Toimituksen poiminnat